Telefon

091 613 6433

Email

kp@konto-promet.hr

Adresa

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 9a, 31400, Đakovo