Dobrodošli na službene web stranice Konto - promet na kojima nudimo osnovne informacije o nama i našoj djelatnosti.

Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:

Izrada popisa imovine i obveza

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima

Knjiga kadrova

Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračun PDV-a

Vođenje knjige ulaznih računa

Vođenje knjiga izlaznih računa

Vođenje blagajne

Obračun poslovnih kartica

Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak

Izrada kalkulacija

Materijalno knjigovodstvo

Robno knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

Vođenje poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to:

Izrada popisa dugotrajne imovine

Priprema mjesečnih, tromjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a

Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak

Izrada kalkulacija

Materijalno knjigovodstvo

Robno knjigovodstvo

Konto - promet :: Knjigovodstvene usluge

ADRESA

Hinka Juhna 19

31 500 Našice

TELEFON/FAX

+385 31 617 504

+385 31 613 643

+385 91 617 5044

design :: WEBTREND